UNDUHMUSIKMP3 Free Download & Streaming Mp3 Gratis Terbaru 2017

Download now บทบูชาสรรเสริญพระพิฆเนศ (Om Ganesh Mantra) mp3

บทบูชาสรรเสริญพระพิฆเนศ (Om Ganesh Mantra)

Judul: บทบูชาสรรเสริญพระพิฆเนศ (Om Ganesh Mantra)

Publikasi: 27 November 2013

Uploader: RakMoM099

Durasi: 38:49

บทบูชาสรรเสริญพระพิฆเนศ (Om Gan Ganpataye Namo Namah Ganesh Mantra)

อ่านบทบูชาและคำแปลที่ : http://xn--12c2bdp3bj3ax5dvq.blogspot.com/2013/12/blog-post_4823.html

อ่านประวัติขององค์ท่านที่ : http://ommahathep.blogspot.com/

องค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

"การสวดมนต์ขอพรจากทวยเทพ
หากจะให้ได้ผลดีตามที่ปรารถนา
ให้หมั่นทำความดีประกอบด้วยเสมอ
การทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อต่อมนุษย์และสรรพสัตว์
ย่อมทำให้คำขอนั้น ผ่านการพิจารณาจากองค์เทพได้เร็วขึ้น"

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปสยามคเณศ
//::www.siamganesh.com/

ด้วยบุญกุศลที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ ลูกขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายให้กับ บิดา มารดา บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเทวดาผู้รักษาบ้านเมือง เทวดาพระอังคารผู้เป็นเทวดาประจำตัวลูก พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายมราช ทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกที่มีมาในอดีตชาติ ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสัตว์ก็ดี เป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหน หรือเป็นโรคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับลูกก็ดี และในอนาคตข้างหน้า เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่ลูกเคยลบลู่เหยียบย่ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของลูกในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบายด้วยกันทุกฝ่าย และด้วยบุญกุศลที่ลูกทำขอให้เป็นดังร่มและเงา ติดตามลูกไปทุกภพทุกชาติ นับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงนิพพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ

** ลูกขออนุโมทนาและขอบคุณเจ้าของภาพ, เสียงเพลงบทสวดมนต์ ที่ได้นำมาทำ VDO ในครั้งนี้ด้วยลูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน ไม่ได้หวังประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด **

หากใครฟังและสวดมนต์ตามนี้ขอบุญกุศลจงเกิดกับทุกท่านด้วยเทอญ....

อ่านบทสวดมนต์และคำแปลที่ : http://xn--12c2bdp3bj3ax5dvq.blogspot.com/2013/12/blog-post_4823.html